Благодарственное письмо Мэра ЗАТО Северск

      2017

Лысенко С.Н.

Гевко А.П.  

Гребенюк Е.К.  

Дмитриева Л.Б

коллектив МАУДО «Детская школа искусств»  

Емелин М.В.

Качалова А.К.

Кобегина А.В.

Микуцкий А.П

Перемитин Н.В.

Райкова И.Г. 

Томляк В.В

Шипунов А.А. 

Шишкова М.С.

Ястребов-Хрусталев Л.Л. 

Брусницын А.Ф.  

Сантьева Л.В. 

Авхименко Г.В

Анисимова И.В. 

Киселёва А.Н.  

Карташов М.Е. 

Косачев С.Г.  

Асламурзаев Ч.В. 

Мажитова Л.Б.

Жарников В.В.

Гончар Г.А.  

Мулыкина Л.Н. 

Морозова Ж.Ю. 

Гончарова Л.Н.

Шевцов Л.И.

Мусохранов И.В. 

Никитина Е.Б. 

Насыров Р.А.  

Писаров А.А. 

Реукa Е.Г.

Черенкова В.В.  

Бровкина М.И.

Дербенева А.П.

Гонцова Ю.В.  

Вебер В.Г.

Брагин Д.В.

Прокопьев Е.В.

Чачков О.А.

Мягкова И.С.

Буренкова Е.И.

Анисимов А.И.

Окапский Е.В. 

Иванова Ю.М.  

Чебуранов В.И.  

Бондарук Т.А.  

Бедулева М.Н.  

Бочкарева Н.Н.  

Вакуленко Л.И.

Васильева О.В.    

Егорова Л.Ю. 

Козлова Е.А.  

Кузьмина Ю.В.  

Кулманакова Ю.В.  

Малешева И.Ю. 

Михайловский М.М.  

Прасковский О.В.  

Тюленев И.В.

Фань Л.О. 

Федюкевич Е.А.  

Шаповал Л.А.     

Арефьева М.Ю. 

Соколова О.В.   

Головня С.В.  

Дунаева И.В 

Комиссарова Р.С.  

Банникова Г.С. 

Горшков В.Д.  

Грель Т.Ф.  

Митюкевич Л.Г.  

Пермяков Н.Е.  

Вартанов Р.А.  

Кораблев А.М. 

Ширяева Л.И.  

Куц С.В.  

Федишин Т.М.  

Васьковский Н.А.  

Белов В.В.  

Будникова О.А.  

Булава С.И. 

Гавшина С.Г.  

Зезюля К.С.  

Козлов М.П.  

Овченкова И.В.  

Поженько П.А. 

Распопова Н.И.

Таскаева Н.С

Лыхина Е.Ю. 

Чепенко И.П.  

Игловская Н.В.  

Басова Л.К.  

Вяткин А.В.  

Дягилев А.В.  

Зуев В.В.  

Роговцев Н.В.  

Рыжова О.В.  

Сметанина Л.И.  

Кириенков В.В. 

Минин Н.А 

Волкова Т.В

Зиппа И.Г

Елина М.Я.

Зонова О.В.

Чаплинская С.В.

Макарова Г.Н.

Елисеева М.Б.

Ежеленок В.А.

Арифуллина М.В.

Казакова Т.М.

Пичков А.Ю.

Кондрухов И.Н.

Быков А.Б.

Васильев В.Н.

Ткачук В.Н.

Ковалева О.В.

Нелюбин Н.А.

Амелин С.А.

Александров Л.С. 

Бушков Ю.Н. 

Пясецков П.Ф.  

Стороженко О.С.

Чертов А.Л.

Федоров М.А.    

Федоров С.В. 

Ширшина Л.П.  

Кулакова Н.В.  

Агранович О.И.  

Черникова М.С.  

Медведева Ю.В.  

Тахауов А.Р.  

Васильева И.В.  

Баканов Н.И

Душкина Л.А.  

Зорин В.И.

Новосёловой Г.И.  

Серова Г.И.  

Сорока А.С.  

Черемисинов С.В.  

Шепелева Р.В.    

Матвеева Е.В

Ульянова О.А.  

Тишаев А.Ю.  

Лавренова Э.С. 

Лебедева Ц.К.  

Николаев А.Г. 

Соколов Р.В. 

Феденёва Н.Г.

Филатов И.А.  

Чураков И.П. 

Бакулин А.А.

Жидкова Е.С.  

Колбасов А.В. 

Постников О.В. 

Соседова И.Н.

Трофимова Е.А.      

Гурская С.Ю.

Трофимов А.С. 

Шамраев С.П. 

Долженкова В.К.   

Исаева О.И. 

Лашина Л.А. 

Новокшонов С.М. 

Яковлева И.Н.   

Карташева Е.В. 

Потапова Н.П. 

Румянцев В.М.  

Уралова Э.В. 

Берловская О.С.

Цурикова А.Ю.    

Зайцев В.М.  

Козлов О.А.   

Коршунова В.Н. 

Смирнов А.В.   

Мечетин А.М.    

Шевелёв Е.Е.  

Акулов А.В.


      2018

Исакова Т.П.

Костяева И.П.

Жданова М.А. 

Ильин Ю.В.  

Котлевская Т.А.  

Ртищев А.Г. 

Чернышов Е.И. 

коллектив МБУ ЗАТО Северск дополнительного образования Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Янтарь» 

Алпатова И.С.  

Андольщик М.С.

Андреев А.З. 

Бунакова С.Е.  

Варданян А.М.  

Величковская О.Г.    

Гудзовская Г.И. 

Ершова Н.М.    

Бресский Н.Д.

Рубцов А.А. 

Сунгоров А.А.